کارشناس محترم سلام؛

از نظر شما ورود و یا تقویت کدام رشته تحصیلی دانشگاهی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان به لحاظ ایجاد اشتغال پایدار کاربردی تر خواهد بود؟
ثبت نظر  مشاهده نتایج
دی ان ان